سمپوزیوم یک روزه کاربرد نانوفناوری در پزشکی از آزمایشگاه تا بازار به همت انجمن نانوفناوری و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار خواهد شد. با توجه به نامگذاری سال 1401 بنام “سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین” از سوی مقام معظم رهبری و در راستای هدف این نامگذاری و منویات آن مقام معظم بر استفاده از ظرفیت های دانشی متخصصان و جوانان کشور، و بکارگیری ظرفیت های کشور بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بر اساس فناوری های نوین، این همایش با حضور اساتید و دانشمندان برجسته حوزه نانوفناوری پزشکی با هدف اشاعه دانش نانوفناوری، معرفی ظرفیت های نانوفناوری در پزشکی در فرآیند پژوهش تا ثبت اختراع و تجاری سازی محصولات نانویی برگزار می شود. از اهداف این همایش ایجاد محیطی صمیمانه و علمی بین اساتید، دانشجویان، فعالین و علاقه مندان حوزه نانوفناوری پزشکی است تا اساتید و فعالین این حوزه تجربیات ارزشمند خویش را در زمینه ثبت اختراع بین المللی و همچنین تجاری سازی محصولات نانویی، چالش ها و راهکارهای پیش رو را در اختیار سایر علاقه مندان قرار دهند. لذا برگزار کنندگان این همایش امیدوارند تا این محیط علمی و صمیمانه چراغ راهی برای استفاده از ظرفیت های جوانان و دانشمندان کشور در نیل به شعار سال و تعالی پایدار ایران عزیزمان گردد.